Projecten

Geslote aardenergiesysteem

Project: Gesloten aardenergiesysteem
Datum: 10-10-2016

Voor een woonhuis in Someren hebben wij een aardenergiesysteem ontworpen en uitgevoerd. Het systeem bestaat uit 3 lussen van 125 meter welke aangesloten zijn op een verdelerbox.
 


Bemaling Laudy Bouw Helmond

Project: Bemaling Laudy Bouw Helmond
Datum: 30-08-2016

Bronbemaling geplaatst in Helmond voor Laudy Bouw
 Bemaling met Super Silent pompen

Project: Bemaling met Super Silent aggregraten
Datum: 15-07-2016

Ten behoeve van de renovatie van vrij-verval riool in bijvoorbeeld woonwijken wordt Ockhuizen vaak uitgenodigd voor het aanbrengen van de filters en het inrichten van de installatie. Reden is de beperkte ruimte die vraagt om een geordende aanpak. Daarbij kan Ockhuizen zogenaamde Super Silent aggregaten en pompen verzorgen. De meeste gehoorde klacht is de geluidsoverlast van pompen, welke dag en nacht doorgaat. Door het gebruik van de Super Silent pompen en aggregaten is dit verleden tijd. Om geluidsoverlast te voorkomen worden op dit project in hartje Eindhoven de  Super Silent agregaten en pompen van Ockhuizen geïnstalleerd.
 Brandput Valkenswaard

Project: Brandput Valkensward
Datum: 14-07-2016

Ockhuizen is gespecialiseerd in boorwerkzaamheden, zo ook in het boren van een brandput. Om dichtslibben van de wanden te voorkomen, maakt Ockhuizen gebruik van de zuigboormethode. Deze methode zorgt voor een optimale doorstroom van het water, waardoor het gevraagde debiet gegarandeerd kan worden. Voor onze opdrachtgever Pennings hebben wij een bron geboord geboord van een 40 meter diep en een diameter van 250 mm. De gevraagde capaciteit die gevraagd werd is 60 m3 per uur. 
 
 Dämmeren Valkenswaard

Project: Dämmeren Valkenswaard
Datum: 13-07-2016

Voor Enexis hebben wij de gasleiding gedämmerd welke niet te verwijderen was De leidingen worden opgevuld om gasophoping in de leidingen en eventuele verzakkingen te voorkomen.
 Retourbronnen t.b.v. bemaling

Project: Retourbronnen t.b.v. bemaling
Datum: 06-07-2016

 Bemaling te Veldhoven

Project: Bemaling te Veldhoven
Datum: 26-06-2016

Voor BMV Bouwbedrijf hebben wij in totaal 120 met bemaling gezet om er voor te zorgen dat de grondwerkzaamheden voor het plaatsen van een kelder op 4,0 m-mv droog uitgevoerd kon worden.
 Sonderen in Waalre

Project: Sonderen
Datum: 18-04-2016

Een graag geziene gast is onze sondeerwagen. Een originele DAF welke nog dagelijks werkzaamheden uitvoert. Ook hier voor een nieuw woonhuis te Waalre.
 Bemaling plaatsen in Helmond

Project: Hoge productie in Helmond
Datum: 23-11-2015

In opdracht van  Aannemingsbedrijf G. van den Berk wordt de sleufbemaling te verzorgd door Ockhuizen voor een lang infra tracé in het buitengebied. Het tracé is gesitueerd tussen het stadsdeel Brandevoort te Helmond en Mierlo. Veel buiten gebied en rechtstand. Dat is mooi want met de uitrusting van Ockhuizen vliegen de meters de grond in. Daarbij weten we door jaren lange ervaring in het gebied precies waar we aan toe zijn.
 Wegonderdoorgang Den Bosch

Project: Wegonderdoorgang
Datum: 23-11-2015

Ockhuizen verzorgt de laatste jaren in toenemende maten de droge werkvloer voor het maken van spooronderdoorgangen. Ook voor de tunnelbouw onder bestaande wegen, zoals hier in 's-Hertogenbosch, zijn wij een geschikt partner. Alles geordend en droog zodat de risico's voor het maken van de doorsteek tijdens een buitendienststelling of een tijdelijke omleiding tot een absoluut minimum gereduceerd zijn.
 Retourbemaling Lierop

Project: Retourbemaling dubbellaags kelder
Datum: 20-11-2015

Schitterend landelijk gelegen project nabij Lierop. Betreft het uitvoeren van het geotechnisch grondonderzoek, het ontwerpen van de fundering en het uitvoeren van een effectenstudie ten aanzien van de bemaling. De omvang van de bemaling voorzien bij de bouw van deze dubbele kelder door Wijnen bouw vroeg om een Waterwet vergunning. Nadat deze op basis van de beschouwing van Ockhuizen werd vergeven is een deepwell bemaling geïnstalleerd in combinatie met retourbronnen. Het onttrokken water vormde zo geen overlast en de natuur geen tekort aan water.
 Plaatsen bemaling Eindhoven

Project: Filter bemaling civiel techniek Eindhoven
Datum: 20-11-2015

Voor de constructie van een gemengd riool stelsel in het centrum van het drukke Eindhoven wordt een nette filterbemaling geinstalleerd. De grondwaterstand wordt niet verder verlaagd dan strikt noodzakelijk zodat de aannemer, zonder hinder te ondervinden van onze filters, beluchtingsbakken, zandvangers en afvoerleidingen, zijn werk goed en veilig in den droge kan uitvoeren.
 Bemaling mestkelders

Project: Bemaling mestkelders
Datum: 20-11-2015

Niet veel ruimte en toch de diepte in. Geen probleem voor deze stal nabij de Peelrandbreuk. Op voorhand is door Ockhuizen goed in kaart gebracht waar de grove grond gesitueerd was. Wetende dat we hier veel water konden verwachten hebben we de korte filters kort op elkaar geplaatst. Ondanks wat gebrek aan ruimte was het resultaat een kurk droge vloer. 
 Wegoverkluizing Eindhoven

Project: Overkluizing stadswandelpark Eindhoven
Datum: 20-11-2015

Ten behoeve van het zeven lagen tellende appartementencomplex het Schrijverskwartier te Eindhoven heeft Ockhuizen de bemaling verzorgd. Het effluent diende hierbij geloosd te worden op de beek de Dommel welke enkele honderden meters verderop gesitueerd is. Om tot door het park, langs de fietspaden en de over de vele wandelpaden van dit recreatieve gebied te komen zijn diverse overkluizingen aangebracht om overlast voor omwonende en recreanten te voorkomen.
 


algemene voorwaarden Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame