Projecten

Donksbergen Lunetzorg

Project: Donksbergen
Datum: 11-11-2014

In opdracht van Lunetzorg heeft HG Infra Engineering voor zorgcentrum De Donksbergen een totaalplaatje verzorgd. Bovengrondse- en ondergrondse infra zijn  nauwkeurig ingemeten en uitgewerkt tot één totaal revisie. We zijn thuis in het verwerken van alle disciplines die de ondergrondse infra reik is. Ook kan de bovengrondse infra ingemeten worden. De metingen zijn met hoge nauwkeurigheid uitgevoerd. Ten aanzien van eerder aangenomen revisiewerk zijn dan ook grote verschillen aangetroffen. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een kostenberaming.
 
 
 


Proefsleuven

Project: Proefsleuven
Datum: 11-11-2014

Om schade aan kabels en leidingen te voorkomen is het soms noodzakelijk proefsleuven te graven voor aanvang van een project. Middels deze proefsleuven wordt de bestaande situatie nauwkeurig in kaart gebracht en kan deze gepresenteerd worden in een duidelijke revisietekening. De sleuven worden ingemeten en verwerkt volgens het RD coördinatenstelsel. Zo is in één oogopzicht duidelijk waar de kabels en leidingen zich bevinden en op welke diepte deze liggen.
 
 
 


algemene voorwaarden Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame