CO2 - prestatieladder
De Hurkmans Groep klimt op de CO₂-prestatieladder. De CO₂-prestatieladder is gebaseerd op het Capability Maturity Model (CMM). Het model onderkent vijf niveaus van volwassenheid, de zogenaamde ‘maturity levels’. De CO₂-Prestatieladder haakt in op duurzaam ondernemen van bedrijven die daar van binnenuit, als ontwikkelingstraject mee bezig zijn.
In de CO₂-Prestatieladder is het CMM vertaald in vijf oplopende niveaus. Per niveau is een vaste set van eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO₂-prestatie van het bedrijf en haar projecten. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken (A t/m D) met elk een eigen wegingsfactor.

De ladder kent in totaal dus 5 niveaus. De Hurkmans Groep BV heeft zichzelf als doel gesteld in beginsel op trede (niveau) 3 te opereren en dat moment is bijna zover. Dat is om verschillende redenen een goede ontwikkeling:
1) Kwantitatief overzicht interne en externe stromen
2) Doelen stellen voor het terugdringen van verspillingen

Op de derde trede dienen alle bronnen, welke CO₂-uitstoot veroorzaken, inzichtelijk te zijn. We plannen concrete stappen om deze terug te dringen. Dit doen we ook extern. We kijken naar wat er in de branche gebeurt en sluiten ons bij goede initiatieven aan. Op niveau 3 is de organisatie bewust van de directe eigen uitstoot (scope 1) en de indirecte uitstoot (scope 2)
 
 
 
Wat houdt dit nu globaal in? De CO₂-prestatieladder is een tool waarmee een bedrijf haar CO₂ voetafdruk bewust verkleint. De mate waarmee een bedrijf direct en indirect CO₂- emissie uitstoot om tot een bepaalde omzet te komen wordt in dit principe gezien als de voetafdruk van de organisatie. Wij als bedrijvengroep tankte in het referentiejaar (2014) ca. 450.000 liter diesel (direct), 17.000 m3 aardgas (direct), 150.000 kWh grijze elektrische energie (indirect), etc, etc. Bij het verbranden van diesel, stookgassen of het opwekken van grijze elektrische energie komt het broeikasgas CO₂ vrij. In 2014 hebben we 29 miljoen euro omzet gerealiseerd. Dit ging gepaard met de uitstoot van 1.623 ton CO₂ emissie.
 
In referentiejaar 2014 is op het vlak van de eerder beschreven boundary in totaal 1.623 ton CO2 uitgestoten

In scope 1 zijn de belangrijkste CO2-emissies:

- Benzineverbruik 50 ton CO2 (3 % van de totale CO2-footprint
- Dieselverbruik: 1402 ton CO2 (87 % van de totale CO2-footprint)
- Propaan en Acethyleen 11,1 ton CO2 (1 % van de totale CO2-footprint)

In scope 2 zijn de belangrijkste CO2-emissies:

- Elektriciteit (grijze stroom): 77,6 ton CO2 (5 % van de totale CO2-footprint)
- Zakenvervoer (brandstof onbekend): 7,4 ton CO2 (1 % van de totale CO2-footprint)
- Woon-werk verkeer 37,2 ton CO2 (2 % van de totale CO2-footprint)
- Aardgas: 23,5 ton CO2 (1% van de totale CO2-footprint

 

 

 
Dat is goed om te weten, maar wat kunnen wij met deze informatie? Weten waar je staat maakt het mogelijk om de efficiëntie te verhogen. Hiervoor hebben we een driejarenplan opgesteld. Aan het einde van dit plan, in 2017, hebben we onszelf als doel gesteld 10% minder CO₂ emissie uit te stoten voor elke omgezette euro. 
 
Verstandig gedrag op de werkvloer draagt bij aan het halen van ons doel. Om aan te tonen dat wij dit serieus nemen hebben we ons laten certificeren. CO₂/omzet is een goede methode voor het monitoren van de efficiëntie van onze organisatie. De komende jaren zullen we diverse projecten doorlopen om de efficiëntie van onze organisatie te vergroten en onze doelstelling in 2017 te behalen. Na 2017 formuleren we nieuwe doelstellingen. Mogelijk acteren we dan ook op het hoogste niveau op de ladder.

Met elkaar gaan we op weg naar een groene toekomst! De efficiëntie van onze organisatie is niet alleen afhankelijk van onze eigen processen. Wij nodigen iedereen uit om met ideeën en tips te komen (Tim Lomans, 06 166 954 82). Het rendement van de keten weegt tenslotte zwaarder dan dat van de schakel. We zullen u op de hoogte houden van de resultaten, de voortgang en de diverse deelprojecten welke we hier gaan oppakken. Tips of behoeftig naar meer informatie? We horen graag van u!

Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder kunt u contact opnemen met stichting klimaatneutraal aanbesteden en ondernemen. www.skao.nl
 
 
 
CO2 prestatieladder bestanden:
Actieplan scope 1, 2 en 3
Download hier het document
CO2 footprint 2015
Download hier het document
CO2 footprint 2016
Download hier het document
CO2 footprint half jaarlijks 2017
Download hier het document
Ketenanalyse scope 3
Download hier het document
Kwalitatieve scope 3 Analyse
Download hier het document
Management review 2016
Download hier het document
Participatie en keteninitiatief
Download hier het document
algemene voorwaarden Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame