Welkom bij de Hurkmans Groep

Sterk team
Uw ondergrondse infra- en grondwaterprojecten vragen om maatwerk door een professionele sparringpartner. Een multidisciplinaire projectspecialist met een hands-on mentaliteit die alle apparatuur en benodigde technieken in huis heeft en deze tot in de finesses beheerst.
Bij Hurkmans Groep bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit. U werkt immers samen met een sterk team van meer dan 250 gecertificeerde en vakkundige professionals. Wij voeren naar wens uw project volledig uit: van engineering tot uitvoering. Hierbij overzien we het totaalplaatje en houden rekening met alle facetten in uw project.
 
 
Brede range projecten
Door jarenlange ervaring en brede knowhow is Hurkmans Groep gepokt en gemazeld in de wereld van ondergrondse en bovengrondse infra- en grondwatertechnieken. Zo kunt u bij ons terecht voor een brede range aan (complexe) projecten.
Van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur (Hurkmans) en computergestuurde bronbemaling (Ockhuizen) tot aanleg van kabel- en leidingnetwerken (Mart Geers), vakkundige landmeetkundige diensten (Infra Engineering) en strak straatwerk (Doesselaere).
Bij alles wat we doen staat uw belang en die van de eindgebruiker centraal. Met oog voor veiligheid, zorgvuldigheid en strakke planning. Maak kennis met onze veelzijdigheid en neem contact met ons op.
 
 
 
 
 
 

Neem contact met mij op

De Hurkmans Groep is op diverse plekken aan diverse projecten aan het werk. Heeft u als bewoner een vraag of opmerking vul dan onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Naam:
Woonplaats:
Straat + postcode:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Onderwerp:
Datum: 20-07-2017
HG: Hurkmans Groep

De Hurkmans gaat voor het hoogst haalbare!
 

De Hurkmans Groep is gecertificeerd voor de CO2 ladder niveau 3. Dit jaar wil de Hurkmans Groep doorstromen naar niveau 5 (het hoogste niveau). Om dit te bereiken moet (o.a.) een ketenanalyse uitgevoerd worden. Als eerste is er zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve analyse uitgevoerd over de CO2-uitstoot en mogelijkheden om de uitstoot in de keten te verminderen . Door middel van een kwantitatieve analyse van ketenemissies is in kaart gebracht wat de CO2-uitstoot in de keten van Hurkmans is. Daaruit blijkt de volgende top 3:

  1. Ingekochte goederen en diensten – onderaannemers 4.878 ton CO2
  2. Ingekochte goederen en diensten – materialen (staal) 1.703 ton CO2
  3. Kapitaalgoederen 1.026 ton CO2

Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat Hurkmans de meeste kansen ziet in projecten die voor overheden worden uitgevoerd, en dan met name in de activiteiten die betrekking hebben op onderaannemers en transport vanaf leverancier/opdrachtgever. Op basis van deze conclusie is een ketenanalyse uitgevoerd, waarin voor het project Venlo, Trade Port West de verschillende fasen in de keten (productie van goederen, transport vanaf leverancier naar project, personenvervoer naar project, inzet van materieel door Hurkmans en onderaannemer) de CO2-uitstoot is berekend. Daaruit blijkt dat opnieuw de productie van de verwerkte materialen en vervolgens het verbruik van machines op het project de grootste emissies veroorzaken.

Ketendoelstelling
Kansen worden met name gezien bij transport van opdrachtgever (Brabant Water en Enexis; vooral Enexis) – bij projecten binnen het Synfracontract. Deze zomer komt in Veldhoven nieuw magazijn, eind dit jaar volgens planning; bouwvak 2018 in gebruik. Veldhoven zit dichtbij Enexis dus transportafstanden worden dan drastisch verminderd. Ook kan worden verminderd door beter combineren van leveringen in één rit.

Doelstelling: Gemiddelde transportafstand per gewichtseenheid tussen Enexis en Hurkmans met 85% verminderen in 2020 t.o.v. 2017

Concreet betekent dit:- 80% reductie door verhuizing naar Veldhoven

- 5% door overige maatregelen zoals beter plannen en daardoor combineren van transporten
- Basisjaar is 2017; 80% reductie in 2018; 82,5% in 2019; 85% in doeljaar 2020
- opletten dat project niet dichterbij Enexis dan bij Hurkmans ligt; in dat geval zou rechtstreeks vanaf Enexis duurzamer kunnen zijn
- Registratie van alle ritten vanaf Enexis door het invullen van een formulier dat in de magazijnen opgehangen wordt
- Betrokkenen: Tim Lomans, hoofduitvoerder in Veldhoven en magazijnpersoneel (nu nog 3 in Someren en 2 in Veldhoven)
  • Klik hier voor meer informatie over de CO2 prestatieladder. Ook over het halfjaarlijkse verbruik van 2017!
met trots werken wij voor o.a.

Enexis
WML Limburgs drinkwater
Brabant Water
algemene voorwaarden Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame