Logo-TopRight
CO2 Prestatieladder

CO2 prestatieladder

De Hurkmans Groep klimt op de CO₂-prestatieladder. De CO₂-prestatieladder is gebaseerd op het Capability Maturity Model (CMM). Het model onderkent vijf niveaus van volwassenheid, de zogenaamde ‘maturity levels’. De CO₂-Prestatieladder haakt in op duurzaam ondernemen van bedrijven die daar van binnenuit, als ontwikkelingstraject mee bezig zijn.
In de CO₂-Prestatieladder is het CMM vertaald in vijf oplopende niveaus. Per niveau is een vaste set van eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO₂-prestatie van het bedrijf en haar projecten. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken (A t/m D) met elk een eigen wegingsfactor.

De ladder kent in totaal dus 5 niveaus. De Hurkmans Groep BV heeft zichzelf als doel gesteld in beginsel op trede (niveau) 3 te opereren en dat moment is bijna zover. Dat is om verschillende redenen een goede ontwikkeling:
1) Kwantitatief overzicht interne en externe stromen
2) Doelen stellen voor het terugdringen van verspillingen

Op de derde trede dienen alle bronnen, welke CO₂-uitstoot veroorzaken, inzichtelijk te zijn. We plannen concrete stappen om deze terug te dringen. Dit doen we ook extern. We kijken naar wat er in de branche gebeurt en sluiten ons bij goede initiatieven aan. Op niveau 3 is de organisatie bewust van de directe eigen uitstoot (scope 1) en de indirecte uitstoot (scope 2)

SKAO_duurzaam_Hurkmans_groen_aanbesteden_keten_initiatief_CO2

 

Wat houdt dit nu globaal in? De CO₂-prestatieladder is een tool waarmee een bedrijf haar CO₂ voetafdruk bewust verkleint. De mate waarmee een bedrijf direct en indirect CO₂- emissie uitstoot om tot een bepaalde omzet te komen wordt in dit principe gezien als de voetafdruk van de organisatie.  Onderstaand een overzicht van de CO2 emissie per miljoen euro omzet in 2014 en 2017. De doelstelling voor 2021 is 5,8% emissiebesparing per miljoen euro omzet t.o.v. de emissie in 2017

 

Dat is goed om te weten, maar wat kunnen wij met deze informatie? Weten waar je staat maakt het mogelijk om de efficiëntie te verhogen. Hiervoor hebben we een driejarenplan opgesteld. Aan het einde van dit plan, in 2021, hebben we onszelf als doel gesteld 5,8% minder CO₂ emissie uit te stoten voor elke omgezette euro.

Verstandig gedrag op de werkvloer draagt bij aan het halen van ons doel. Om aan te tonen dat wij dit serieus nemen hebben we ons laten certificeren. CO₂/omzet is een goede methode voor het monitoren van de efficiëntie van onze organisatie. De komende jaren zullen we diverse projecten doorlopen om de efficiëntie van onze organisatie te vergroten en onze doelstelling in 2021 te behalen. Na 2021 formuleren we nieuwe doelstellingen.

Met elkaar gaan we op weg naar een groene toekomst! De efficiëntie van onze organisatie is niet alleen afhankelijk van onze eigen processen. Wij nodigen iedereen uit om met ideeën en tips te komen (Tim Lomans, 06 166 954 82). Het rendement van de keten weegt tenslotte zwaarder dan dat van de schakel. We zullen u op de hoogte houden van de resultaten, de voortgang en de diverse deelprojecten welke we hier gaan oppakken. Tips of behoeftig naar meer informatie? We horen graag van u!

Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder kunt u contact opnemen met stichting klimaatneutraal aanbesteden en ondernemen. www.skao.nl