Logo-TopRight
Het verbindende element..

Projecten Hurkmans

Transportleiding te Breehei

Door het sluiten van de winning van het pompstation te Californië per 01-01-2015
dient het verzorgingsgebied aangesloten te worden op het pompstation te Breehei.
Hiervoor is in opdracht van WML een DN400 transportleiding aangelegd.

Bronbemaling Oss, Macharen

Aanleg watertransport leiding Ø500 mm PE tussen Oss en Macharen en het koppelen van de Ø500 mm PE en de bestaande Ø350 mm AC leiding in opdracht van Brabant Water. Inclusief gestuurde boring in samenwerking met van Vulpen. Bemaling op uitstekende manier verzorgd door Ockhuizen.

ASML, Eindhoven

Deze klant, de ASML, heeft een grote energiebehoefte. Hier worden op grote schaal machines gefabriceerd voor de productie van computerchips.
Twee jaar geleden begon het avontuur om de ASML in haar behoefte te voorzien. Vanuit Eindhoven diende voldoende capaciteit doorgetrokken te
worden. De kabels kruiste eerder natuurgebied de Klotputten en zijn via een 120 meter lange gestuurde boring onder knooppunt de Hogt doorgevoerd.

In de zomer brak het laatste hoofdstuk aan. De inleiding bestond uit het invoeren van de middenspanningskabels en het in orde maken van
de aarding. Vervolgens brak het kabel-ballet aan: het verzorgen van de binneninrichting en het koppelen van trafo’s, schakelkasten en
meterkasten. Dit in een on-Nederlands omvang.

Leggen en monteren leiding 700 mm

Voor Brabant Water, op het Brabant Water terrein hebben wij een koppeling gemaakt op een PSK buis rond 700mm.

Inbouwing water HTC

Voor onze opdrachtgever Brabant Water hebben wij op het terrein van HTC te Eindhoven in de nachtelijke uren een inbouwing gemaakt op de bestaande waterleiding om de watervoorziening te garanderen.

Trafohuisje, kraanwerk en verontreinigde grond

Weer of geen weer.. het werk moet door. Met of zonder kraanbewegingen! Zo ook voor het plaatsen van een trafo-huisje op het VION terrein te Boxtel. Alle graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd in verontreinigde grond en conform BRL7001 protocol 7004. Evenals het verzorgen van de fundering en het coördineren van de plaatsing van het trafo-huisje.

Spoed reparatie

We kennen het allemaal wel. Help! Een calamiteit! Spoed! Rennen, vliegen, vallen en weer doorgaan is daarop het antwoord. We zijn een goed gedisciplineerd organisatie. Dat vallen bij Hurkmans is dan ook niet aan de orde. Zo ook hier bij een spoedreparatie aan een gaslek op het ASML terrein. Veiligheid voorop en logisch handelen conform de richtlijnen en het lek was in no-time gevonden en gemaakt.