Logo-TopRight

ASML, Eindhoven

ASML, Eindhoven

Deze klant, de ASML, heeft een grote energiebehoefte. Hier worden op grote schaal machines gefabriceerd voor de productie van computerchips.
Twee jaar geleden begon het avontuur om de ASML in haar behoefte te voorzien. Vanuit Eindhoven diende voldoende capaciteit doorgetrokken te
worden. De kabels kruiste eerder natuurgebied de Klotputten en zijn via een 120 meter lange gestuurde boring onder knooppunt de Hogt doorgevoerd.

In de zomer brak het laatste hoofdstuk aan. De inleiding bestond uit het invoeren van de middenspanningskabels en het in orde maken van
de aarding. Vervolgens brak het kabel-ballet aan: het verzorgen van de binneninrichting en het koppelen van trafo’s, schakelkasten en
meterkasten. Dit in een on-Nederlands omvang.