Logo-TopRight

CO2-prestatieladder update

De Hurkmans Groep is gecertificeerd voor de CO2 presatieladder. Dat betekent dat wij actief bezig zijn met het reduceren van de uitstoot van CO2. En dat heeft ook in de eerste helft van 2018 haar vruchten afgeworpen. We zitten inmiddels ruim onder de gestelde doelen en blijven verbeteren. Eind dit jaar gaan we werken met het rijgedragsprogramma, waardoor we onze medewerkers op een positieve manier stimuleren om zuiniger te rijden met als voornaamste doelen de veiligheid te vergroten en de uitstoot te verkleinen.