Logo-TopRight

Hurkmans stoomt door naar niveau 5 CO2 prestatieladder

De Hurkmans Groep gaat voor het hoogst haalbare!

De Hurkmans Groep is gecertificeerd voor de CO2 ladder niveau 3. Dit jaar wil de Hurkmans Groep doorstromen naar niveau 5 (het hoogste niveau). Om dit te bereiken moet (o.a.) een ketenanalyse uitgevoerd worden. Als eerste is er zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve analyse uitgevoerd over de CO2-uitstoot en mogelijkheden om de uitstoot in de keten te verminderen . Door middel van een kwantitatieve analyse van ketenemissies is in kaart gebracht wat de CO2-uitstoot in de keten van Hurkmans is. Daaruit blijkt de volgende top 3:

  1. Ingekochte goederen en diensten – onderaannemers 4.878 ton CO2
  2. Ingekochte goederen en diensten – materialen (staal) 1.703 ton CO2
  3. Kapitaalgoederen 1.026 ton CO2

Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat Hurkmans de meeste kansen ziet in projecten die voor overheden worden uitgevoerd, en dan met name in de activiteiten die betrekking hebben op onderaannemers en transport vanaf leverancier/opdrachtgever. Op basis van deze conclusie is een ketenanalyse uitgevoerd, waarin voor het project Venlo, Trade Port West de verschillende fasen in de keten (productie van goederen, transport vanaf leverancier naar project, personenvervoer naar project, inzet van materieel door Hurkmans en onderaannemer) de CO2-uitstoot is berekend. Daaruit blijkt dat opnieuw de productie van de verwerkte materialen en vervolgens het verbruik van machines op het project de grootste emissies veroorzaken.

Ketendoelstelling
Kansen worden met name gezien bij transport van opdrachtgever (Brabant Water en Enexis; vooral Enexis) – bij projecten binnen het Synfracontract. Deze zomer komt in Veldhoven nieuw magazijn, eind dit jaar volgens planning; bouwvak 2018 in gebruik. Veldhoven zit dichtbij Enexis dus transportafstanden worden dan drastisch verminderd. Ook kan worden verminderd door beter combineren van leveringen in één rit.

Doelstelling: Gemiddelde transportafstand per gewichtseenheid tussen Enexis en Hurkmans met 85% verminderen in 2020 t.o.v. 2017

Concreet betekent dit:- 80% reductie door verhuizing naar Veldhoven

  • 5% door overige maatregelen zoals beter plannen en daardoor combineren van transporten
  • Basisjaar is 2017; 80% reductie in 2018; 82,5% in 2019; 85% in doeljaar 2020
  • opletten dat project niet dichterbij Enexis dan bij Hurkmans ligt; in dat geval zou rechtstreeks vanaf Enexis duurzamer kunnen zijn
  • Registratie van alle ritten vanaf Enexis door het invullen van een formulier dat in de magazijnen opgehangen wordt
  • Betrokkenen: Tim Lomans, hoofduitvoerder in Veldhoven en magazijnpersoneel (nu nog 3 in Someren en 2 in Veldhoven)

Klik hier voor meer informatie over de CO2 prestatieladder. Ook over het halfjaarlijkse verbruik van 2017!