Logo-TopRight

De Hurkmans Groep loopt op schema voor behalen niveau 5 CO2 ladder

CO2 ladder

In 2014 is de Hurkmans Groep gecertificeerd voor de CO2 ladder niveau 3. Inmiddels is de de Hurkmans groep druk bezig om niveau 4 en vervolgens niveau 5 te behalen conform de doelstelling. Het eerste half jaar van 2016 is de CO2 emissie lager dan de gestelde doelen. De Hurkmans Groep gaat er voor zorgen dat de doelstellingen behaald blijven. Als de trend van het eerste half jaar zich doorzet zal de Hurkmans Groep de 10% reductie t.o.v. referentiejaar 2014 al in 2016 halen (i.p.v. 2017)!