Logo-TopRight

Joint Venture Van Geleuken Infra en Hurkmans

Joint Venture Van Geleuken Infra en Hurkmans

Joint Venture Van Geleuken Infra en Hurkmans wint aanbesteding Enexis Netbeheer voor solo  werkzaamheden E&G gebied 6C

 

Limburg – Enexis Netbeheer heeft een aanbesteding in de markt gezet om de uitbreidingen en vervangingen van het gas- en elektriciteitsnetwerk in de regio Zuid Limburg te realiseren.
Deze aanbesteding is gewonnen door HvG Infra, een recentelijk opgerichte joint venture tussen Van Geleuken Infra en Aannemersbedrijf M. Hurkmans & Zn BV. Een ijzersterke
combinatie tussen twee bedrijven die hun sporen in het infrawerk ruimschoots verdiend hebben. Het levert een stabiele combinatie op waarin gebiedskennis, capaciteit in de regio,
kennis van de stakeholders, proceskennis vanuit hoofdaannemer schap en beheersing van de randvoorwaarden, samen komen. Excelleren in samenwerking en ketenintegratie door
professioneel partnerschap, een gedachte die uitstekend past binnen het beleid van Enexis Netbeheer en HvG Infra.

HvG Infra, een samenwerking die méér is dan de som der delen, is klaar om de omvangrijke opdracht van Enexis Netbeheer en de grote verantwoordelijkheid die deze met zich meebrengt
maximaal in te vullen. Voor beide bedrijven geldt dat dit een belangrijke strategische zet is waarbij continuïteit geborgd is, risicospreiding gecreëerd is en er nieuwe mogelijkheden
ontstaan waarbij elkaars sterke kanten in volle potentie benut kunnen worden.

Het contract heeft een looptijd tot 1 april 2023 met de mogelijkheid tot verlenging.