Logo-TopRight

Donksbergen Lunetzorg

In opdracht van Lunetzorg heeft HG Infra Engineering voor zorgcentrum De Donksbergen een totaalplaatje verzorgd. Bovengrondse- en ondergrondse infra zijn  nauwkeurig ingemeten en uitgewerkt tot één totaal revisie. We zijn thuis in het verwerken van alle disciplines die de ondergrondse infra reik is. Ook kan de bovengrondse infra ingemeten worden. De metingen zijn met hoge nauwkeurigheid uitgevoerd. Ten aanzien van eerder aangenomen revisiewerk zijn dan ook grote verschillen aangetroffen. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een kostenberaming.
HG_Donksbergen