Logo-TopRight

Proefsleuven

Om schade aan kabels en leidingen te voorkomen is het soms noodzakelijk proefsleuven te graven voor aanvang van een project. Middels deze proefsleuven wordt de bestaande situatie nauwkeurig in kaart gebracht en kan deze gepresenteerd worden in een duidelijke revisietekening. De sleuven worden ingemeten en verwerkt volgens het RD coördinatenstelsel. Zo is in één oogopzicht duidelijk waar de kabels en leidingen zich bevinden en op welke diepte deze liggen.
proefsleuf