Logo-TopRight

Ockhuizen

Doordachte diepgang

Wilt u voor uw klimaatsysteem gebruik maken van gratis beschikbare energie uit de bodem via een betrouwbaar energieopslagsysteem? Snel een gecertificeerde, goed werkende brandput laten aanleggen of moeiteloos werken op de droge werkvloer van uw bouwput of sleuf? Bronbemalingsexpert Ockhuizen staat elke dag voor u klaar!

Bemaling

Ockhuizen is al ruim 75 jaar gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van bronbemalingsinstallaties. Of het nu gaat om relatief eenvoudige filter- en drainbemalingen benodigd voor het aanleggen van een grote bedrijfshal, (parkeer)kelder of sleuf ofwel complexe deepwell en retourbemalingen. Voor alle soorten en type bemalingen is Ockhuizen úw partij. Bij binnenkomst van uw aanvraag beoordelen wij de bodemopbouw op basis van ervaring en gegevens uit ons bodemarchief zodat wij u de beste bemalingsmethode kunnen adviseren.

Grondboringen / brandputten

Behalve bronbemaling zijn we tevens specialist in grondboringen voor bijvoorbeeld bluswatervoorziening en brandputten, beregeningsbronnen, bronnen voor de opslag koude-warmte energie (WKO/KWO) en horizontale persboringen. Ockhuizen is gecertificeerd voor de BRL 2100 “mechanisch boren” en de BRL11000 “ondergronds deel installaties bodemenergie”.

Persboringen

Sinds enkele jaren is Ockhuizen zeer actief aan het staalpersen. Bij het staalpersen wordt een stalen buis met een diameter van ø114mm tot ø508mm met behulp van luchtdruk onder een weg of langs boomwortels geperst ter bescherming van kabels en leidingen. Tevens kan dit een oplossing bieden voor het verbinden van sloten ter verbetering van de waterafvoer of bergingscapaciteit. Persboringen voorkomen kostbare maatregelen als verkeersafzettingen of asfaltzagen en voorkomen tevens hinder voortkomend uit het afsluiten van een weg.

Bodemarchief

Met onze jarenlange praktijkervaring en ons opgebouwde bodemarchief zijn wij in staat u te adviseren over de meest geschikte bemalingsmethodiek voor uw project. Hiervoor gebruiken we onder andere sonderingen en handboringen uitgevoerd door Ockhuizen en tevens onderzoeken van derden. Deze veldonderzoeken dienen in combinatie met de benodigde ontgravingsdiepte als fundament voor het bepalen van de juiste bemalingsmethode. Zo krijgt uw project op voorhand de aandacht die het verdient.

Digitaal bemalen

Door onze werkwijze te digitaliseren, werken we zeer nauwkeurig. Zo meten we met sensoren de bereikte grondwaterverlaging in de ontgraving en/of de nabije omgeving. Met deze op afstand uitleesbare gegevens sturen we de bemalingsinstallatie aan waardoor we alleen de minimale hoeveelheid water verpompen en de invloedsfeer tot een minimum beperken.
Een mooie oplossing voor u én voor het milieu! Ockhuizen schakelt snel en verzorgt uw project van a tot z: van ontwerpfase tot uitvoeringsfase.

Ockhuizen horizontale persboring