Logo-TopRight
Kampioen ondergronds tienkamp..
logo Ockhuizen

Ockhuizen

Doordachte diepgang

Wilt u voor uw klimaatsysteem gebruik maken van gratis beschikbare energie uit de bodem via een betrouwbaar energieopslagsysteem? Snel een gecertificeerde, goed werkende brandput laten aanleggen of moeiteloos werken op de droge werkvloer van uw bouwput? Bronbemalingsexpert Ockhuizen staat elke dag voor u klaar!

Bemalingen

Ockhuizen is gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van bronbemalingsytemen. Of het nu gaat om eenvoudige filter- en drainbemalingen voor het aanleggen van een kelder of grote bedrijfshal, of complexe, computergestuurde deepwell en retourbemalingen: Voor alle soorten en type bemalingen is Ockhuizen úw partij.

Grondboringen en horizontale persboringen

Behalve bronbemaling zijn we ook specialist in grondboringen voor bijvoorbeeld bluswatervoorziening en brandputten, beregeningsbronnen, bronnen voor de opslag koude-warmte energie (WKO/KWO) en horizontale persboringen.

Sonderingen & Dämmeren

Daarnaast voeren we geotechnisch grondonderzoek voor u uit. Bij dit geotechnisch grondonderzoek verzorgt Ockhuizen Grondmechanica geotechnisch en geohydrologisch veldonderzoek.
Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld sonderingen en handboringen. Het veldonderzoek dient als fundament voor het opstellen van bemalings-, funderings- en infiltratieadviezen of voor het opstellen van een volledige waterparagraaf. Zo tackelt u uw project gerelateerde vergunnings- en ontwerptechnisch aspecten slim en doordacht. Tevens behoren landmeetkundige diensten, dämmeren of dichtschuimen van oude leidingen tot de werkzaamheden van Ockhuizen.

Digitaal bemalen

Door onze werkwijze te digitaliseren, werken we zeer nauwkeurig. Zo meten we met sensoren de bereikte grondwaterverlaging. Met deze gegevens sturen we de bemalingsinstallatie minutieus aan en verplaatsen we alleen de minimale hoeveelheid water.
Een mooie oplossing voor u én voor het milieu! Ockhuizen schakelt snel en verzorgt uw project van a tot z: van ontwerpfase tot uitvoering.

Ockhuizen horizontale persboring