Logo-TopRight

Bronbemaling Breda Dura Vermeer

In Breda heeft Ockhuizen de bemaling verzorgt voor project Breda Vooruit Blok C. Dit bouwblok omvat 42 huur appartementen en 10 koop  appartementen. Voor de aanleg van de kelder en een onderdoorgang naar de parkeerplaats aan de achterzijde was het noodzakelijk de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Om stagnatie te voorkomen is een telefonisch alarm met noodstroomaggregaat geïnstalleerd. Tevens is een diver geïnstalleerd waarmee de grondwaterstand op afstand inzichtelijk werd gemaakt voor onze opdrachtgever Dura Vermeer.

Bronbemaling Breda Bronbemaling Breda Dura Vermeer tekening