Logo-TopRight
Direct contact 0493 498 499

Bronbemaling

Bronbemaling wordt ook wel bronnering, tijdelijke grondwaterstandsverlaging of in België droogzuiging genoemd. Bronbemaling is een proces waarbij grondwater wordt opgepompt om (doorgaans) een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand te realiseren. Bronbemaling kan noodzakelijk zijn voor het werken in een droge bouwput bodem of sleuf bodem ten behoeve van de aanleg van kabels en leidingen maar kan ook noodzakelijk zijn om de stabiliteit van dijken en taluds te verhogen.

Er zijn diverse type bemalingen mogelijk elk met hun eigen toepassing. Zo kan gebruik gemaakt worden van een verticale filterbemaling middels vacuüm- of zwaartekrachtfilters, een drainbemaling of bij grotere ontgravingsdiepte (>5 meter) een deepwell bemaling.

Ockhuizen informeert u graag over de meest geschikte bemalingsinstallatie voor uw project. Wij zijn bereikbaar via 0493 498 499 of per mail via

PHOTO-2018-07-01-14-54-32