Logo-TopRight

Plaatsen bemaling Eindhoven

Voor de constructie van een gemengd riool stelsel in het centrum van het drukke Eindhoven wordt een nette filterbemaling geinstalleerd. De grondwaterstand wordt niet verder verlaagd dan strikt noodzakelijk zodat de aannemer, zonder hinder te ondervinden van onze filters, beluchtingsbakken, zandvangers en afvoerleidingen, zijn werk goed en veilig in den droge kan uitvoeren.