Logo-TopRight
Kampioen ondergronds tienkamp..
logo Ockhuizen

Projecten Ockhuizen

Wegonderdoorgang Den Bosch

Ockhuizen verzorgt de laatste jaren in toenemende maten de droge werkvloer voor het maken van spooronderdoorgangen. Ook voor de tunnelbouw onder bestaande wegen, zoals hier in ‘s-Hertogenbosch, zijn wij een geschikt partner. Alles geordend en droog zodat de risico’s voor het maken van de doorsteek tijdens een buitendienststelling of een tijdelijke omleiding tot een absoluut minimum gereduceerd zijn.

Bemaling plaatsen in Helmond

In opdracht van  Aannemingsbedrijf G. van den Berk wordt de sleufbemaling te verzorgd door Ockhuizen voor een lang infra tracé in het buitengebied. Het tracé is gesitueerd tussen het stadsdeel Brandevoort te Helmond en Mierlo. Veel buiten gebied en rechtstand. Dat is mooi want met de uitrusting van Ockhuizen vliegen de meters de grond in. Daarbij weten we door jaren lange ervaring in het gebied precies waar we aan toe zijn.

Wegoverkluizing Eindhoven

Ten behoeve van het zeven lagen tellende appartementencomplex het Schrijverskwartier te Eindhoven heeft Ockhuizen de bemaling verzorgd. Het effluent diende hierbij geloosd te worden op de beek de Dommel welke enkele honderden meters verderop gesitueerd is. Om tot door het park, langs de fietspaden en de over de vele wandelpaden van dit recreatieve gebied te komen zijn diverse overkluizingen aangebracht om overlast voor omwonende en recreanten te voorkomen.

Bemaling mestkelders

Niet veel ruimte en toch de diepte in. Geen probleem voor deze stal nabij de Peelrandbreuk. Op voorhand is door Ockhuizen goed in kaart gebracht waar de grove grond gesitueerd was. Wetende dat we hier veel water konden verwachten hebben we de korte filters kort op elkaar geplaatst. Ondanks wat gebrek aan ruimte was het resultaat een kurk droge vloer.

Plaatsen bemaling Eindhoven

Voor de constructie van een gemengd riool stelsel in het centrum van het drukke Eindhoven wordt een nette filterbemaling geinstalleerd. De grondwaterstand wordt niet verder verlaagd dan strikt noodzakelijk zodat de aannemer, zonder hinder te ondervinden van onze filters, beluchtingsbakken, zandvangers en afvoerleidingen, zijn werk goed en veilig in den droge kan uitvoeren.

Retourbemaling Lierop

Schitterend landelijk gelegen project nabij Lierop. Betreft het uitvoeren van het geotechnisch grondonderzoek, het ontwerpen van de fundering en het uitvoeren van een effectenstudie ten aanzien van de bemaling. De omvang van de bemaling voorzien bij de bouw van deze dubbele kelder door Wijnen bouw vroeg om een Waterwet vergunning. Nadat deze op basis van de beschouwing van Ockhuizen werd vergeven is een deepwell bemaling geïnstalleerd in combinatie met retourbronnen. Het onttrokken water vormde zo geen overlast en de natuur geen tekort aan water.