Logo-TopRight

CO2 prestatieladder 2020

Ook voor 2020 hebben we de CO2 uitstoot van de Hurkmans Groep weer inzichtelijk gemaakt. In 2020 heeft de nadruk voor het besparen van CO2 uitstoot gelegen op het brandstofverbruik. Daarom zijn alle voertuigen voorzien van een Ecobox die het rijgedrag monitoren. Naast een brandstofbesparing van 8% (en daarmee een totale CO2 reductie van 6%) verhogen we met dit programma ook de veiligheid, verlagen we het aantal schades en de kosten voor het onderhoud.

Om een goed vergelijk te maken wordt er gekeken naar het aantal ton CO2 per miljoen euro omzet. De omzet van Hurkmans stijgt jaarlijks, als we dit met de absolute uitstoot zouden vergelijken dan geeft dit een vertekend beeld.

In 2014 was de uitstoot 68 ton CO2 per miljoen euro omzet. Het doel was in 2020 om de uitstoot op 37 ton CO2 per miljoen euro omzet te krijgen. Bijna een halvering in 6 jaar dus! En het is ons gelukt. De uitstoot in 2020 was precies 37 ton CO2 per miljoen euro omzet. De grootste winst is gehaald in het zuinig rijden programma wat we gestart zijn. Als we de absolute uitstoot van 2014 (1688 ton CO2) vergelijken met die van 2020 (1908 ton CO2) zien we wel een stijging, maar doordat de omzet bijna verdubbelde en de CO2 nam slechts met 1/3 toe.

Ook de komende jaren willen we de CO2 verder reduceren. Zo gaan we het dak van het hoofdkantoor in Someren voorzien van Zonnepanelen en verder met het zuinig rijden programma.