Logo-TopRight

CO2 uitstoot 2019

Ook voor 2019 hebben we de CO2 uitstoot van de Hurkmans Groep weer inzichtelijk gemaakt. In 2019 heeft de nadruk voor het besparen van CO2 uitstoot gelegen op het brandstofverbruik. Daarom zijn alle voertuigen voorzien van een Ecobox die het rijgedrag monitoren. Naast een brandstofbesparing van 8% (en daarmee een totale CO2 reductie van 6%) verhogen we met dit programma ook de veiligheid, verlagen we het aantal schades en de kosten voor het onderhoud.

We zien in 2019 een lichte daling van de uitstoot per miljoen euro omzet, maar we zitten nog steeds onder het beoogde doel voor 2020. Eind 2020 willen we maximaal 48 ton CO2 per miljoen euro omzet uitstoten. In 2019 was dit 43 ton CO2 per miljoen euro omzet. Uiteraard gaan we voor 2020 de doelstelling bijschaven, omdat we al ver onder de 48 ton CO2 per miljoen euro omzet zitten. We zijn dus goed onderweg, maar we zijn er nog niet. In 2020 gaan we vol inzetten op het rijgedrag, zodat we daar een flinke besparing kunnen doen.